หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421-422 18 ก.ย. 2557 09.30-11.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 18 ก.ย. 2557 09.30-11.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423-424 18 ก.ย. 2557 09.30-11.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 18 ก.ย. 2557 09.30-11.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 2613-2614 ห้องเก็บตัว 2610, 2612 18 ก.ย. 2557 09.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 ห้องเก็บตัว ห้องอุตสาหกรรม 18 ก.ย. 2557 09.30
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 2701-2704 ห้องเก็บตัว 2705, 2706 18 ก.ย. 2557 09.30
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 2709-2712 ห้องเก็บตัว 2707, 2708 18 ก.ย. 2557 09.30
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 435-436 18 ก.ย. 2557 09.30-10.30
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 2601,2602,2604 18 ก.ย. 2557 09.30-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]