สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จักราชวิทยา 50 30 11 91 63 25 7 13 95
2 โชคชัยสามัคคี 38 26 14 78 47 21 7 16 75
3 ห้วยแถลงพิทยาคม 24 17 12 53 36 15 8 14 59
4 เมืองพลับพลาพิทยาคม 10 11 5 26 23 14 2 9 39
5 หนองยางพิทยาคม 7 5 4 16 14 14 9 21 37
6 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 6 10 10 26 11 17 8 15 36
7 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 5 10 6 21 13 21 9 17 43
8 หนองงูเหลือมพิทยาคม 5 3 11 19 11 10 7 13 28
9 เก้งเต็ก 5 2 4 11 5 7 3 6 15
10 เทเรซาอุปถัมภ์ 4 3 2 9 8 7 7 8 22
11 หินดาดวิทยา 2 4 2 8 10 7 4 13 21
12 สายมิตรหนองบุญมาก 1 2 3 6 4 2 1 0 7
13 อนุบาลบัณฑิตน้อย 1 0 2 3 1 2 3 2 6
14 หนองบุนนากพิทยาคม 1 0 1 2 1 1 0 0 2
15 คลองเมืองพิทยาคม 0 0 4 4 2 6 1 13 9
16 อนุบาลสมปอง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
รวม 159 123 91 373 249 171 78 162 498