สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จักราชวิทยา 63 25 7 13 95
2 โชคชัยสามัคคี 47 21 7 16 75
3 ห้วยแถลงพิทยาคม 36 15 8 14 59
4 เมืองพลับพลาพิทยาคม 23 14 2 9 39
5 หนองยางพิทยาคม 14 14 9 21 37
6 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 13 21 9 17 43
7 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 11 17 8 15 36
8 หนองงูเหลือมพิทยาคม 11 10 7 13 28
9 หินดาดวิทยา 10 7 4 13 21
10 เทเรซาอุปถัมภ์ 8 7 7 8 22
11 เก้งเต็ก 5 7 3 6 15
12 สายมิตรหนองบุญมาก 4 2 1 0 7
13 คลองเมืองพิทยาคม 2 6 1 13 9
14 อนุบาลบัณฑิตน้อย 1 2 3 2 6
15 หนองบุนนากพิทยาคม 1 1 0 0 2
16 อนุบาลสมปอง 0 2 2 2 4
รวม 249 171 78 162 660