หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนจักราชวิทยา 111 297 164
2 008 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 66 127 103
3 014 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 75 164 121
4 017 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 80 186 123
5 010 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 57 147 79
6 004 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 99 260 139
7 005 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 0 0 0
8 011 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 8 39 9
9 019 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 12 30 12
10 020 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 11 21 17
11 001 โรงเรียนเก้งเต็ก 27 83 43
12 009 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 31 57 35
13 002 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 33 59 48
14 006 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 0 0 0
15 007 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 0 0 0
16 012 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 0 0 0
17 013 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 49 81 62
18 015 โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม 2 6 4
19 016 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 70 142 88
20 018 โรงเรียนหินดาดวิทยา 43 78 55
รวม 774 1777 1102
2879

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]