หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจักราชวิทยา 111 63 58.33% 25 23.15% 7 6.48% 13 12.04% 108
2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 99 48 52.17% 21 22.83% 7 7.61% 16 17.39% 92
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 80 36 49.32% 15 20.55% 8 10.96% 14 19.18% 73
4 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 57 23 47.92% 14 29.17% 2 4.17% 9 18.75% 48
5 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 70 14 24.14% 14 24.14% 9 15.52% 21 36.21% 58
6 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 75 13 21.67% 21 35% 9 15% 17 28.33% 60
7 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 66 11 21.57% 17 33.33% 8 15.69% 15 29.41% 51
8 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 49 11 26.83% 10 24.39% 7 17.07% 13 31.71% 41
9 โรงเรียนหินดาดวิทยา 43 10 29.41% 7 20.59% 4 11.76% 13 38.24% 34
10 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 31 8 26.67% 7 23.33% 7 23.33% 8 26.67% 30
11 โรงเรียนเก้งเต็ก 27 5 23.81% 7 33.33% 3 14.29% 6 28.57% 21
12 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
13 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 33 2 9.09% 6 27.27% 1 4.55% 13 59.09% 22
14 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 12 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
15 โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 11 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]