หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 59 106 86
2 010 โรงเรียนบุญวัฒนา 124 374 188
3 011 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 23 47 29
4 012 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 84 158 110
5 013 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 43 84 60
6 015 โรงเรียนมหิศราธิบดี 82 165 114
7 019 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 112 216 164
8 020 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
9 021 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 45 89 64
10 023 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 100 229 139
11 024 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 119 273 163
12 025 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 105 314 151
13 027 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 93 203 113
14 003 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 96 194 128
15 009 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 95 217 135
16 017 โรงเรียนมารีย์วิทยา 0 0 0
17 018 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 0 0 0
18 022 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 0 0 0
19 029 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 4 6 5
20 026 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 67 125 81
21 002 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 0 0 0
22 014 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 0 0 0
23 016 โรงเรียนมะค่าวิทยา 46 76 52
24 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 31 41 36
25 028 โรงเรียนโตนดพิทยคม 0 0 0
26 001 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 0 0
27 005 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 5 42 10
28 006 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 0 0
29 007 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 22 77 32
รวม 1355 3036 1860
4896

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]