หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบุญวัฒนา 124 88 78.57% 11 9.82% 8 7.14% 5 4.46% 112
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 119 87 79.09% 14 12.73% 2 1.82% 7 6.36% 110
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 112 54 61.36% 16 18.18% 10 11.36% 8 9.09% 88
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 100 42 54.55% 19 24.68% 7 9.09% 9 11.69% 77
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 95 34 42.5% 20 25% 12 15% 14 17.5% 80
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 93 33 40.24% 22 26.83% 6 7.32% 21 25.61% 82
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 105 33 42.86% 19 24.68% 12 15.58% 13 16.88% 77
8 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 84 29 41.43% 17 24.29% 10 14.29% 14 20% 70
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 96 26 35.14% 15 20.27% 15 20.27% 18 24.32% 74
10 โรงเรียนมหิศราธิบดี 82 24 33.33% 16 22.22% 15 20.83% 17 23.61% 72
11 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 67 20 46.51% 10 23.26% 2 4.65% 11 25.58% 43
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 31 14 50% 5 17.86% 7 25% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 22 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
14 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 59 13 27.66% 17 36.17% 5 10.64% 12 25.53% 47
15 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 45 10 27.03% 8 21.62% 10 27.03% 9 24.32% 37
16 โรงเรียนมะค่าวิทยา 46 9 26.47% 8 23.53% 3 8.82% 14 41.18% 34
17 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 43 7 21.88% 7 21.88% 4 12.5% 14 43.75% 32
18 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 23 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 9 47.37% 19
19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]