หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง (รอบแรก)ห้องประชุมคณิตพุทธิรัตน์ ,(รอบสอง) 2406 ,2407 และ 2409 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง (รอบแรก)ห้องประชุมคณิตพุทธิรัตน์ ,(รอบสอง)2406 ,2407 และ 2409 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ห้อง 2501 , 2502 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ห้อง 2501 , 2502 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สนามเทนนิส 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สนามเทนนิส 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]