หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร7 19 ก.ย. 2557 09.30-11.30 -
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร7 19 ก.ย. 2557 09.30-11.30 -
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.30 รายงานตัวการแข่งขันเวลา 08.00-09.00 เริ่มแข่งขัน 09.30 น. เป็นต้นไป และส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 9 กันยายน 2557 (ส่งที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียนบุญวัฒนา)
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.30 รายงานตัวการแข่งขันเวลา 08.00-09.00 เริ่มแข่งขัน 09.30 น. เป็นต้นไป และส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 9 กันยายน 2557 (ส่งที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียนบุญวัฒนา)
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.30 รายงานตัวการแข่งขันเวลา 08.00-09.00 เริ่มแข่งขัน 09.30 น. เป็นต้นไป และส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 9 กันยายน 2557 (ส่งที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียนบุญวัฒนา)
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.30 รายงานตัวการแข่งขันเวลา 08.00-09.00 เริ่มแข่งขัน 09.30 น. เป็นต้นไป และส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 9 กันยายน 2557 (ส่งที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียนบุญวัฒนา)
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ICT 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00 รายงานตัวการแข่งขันเวลา 08.00-09.00 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ICT 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00 รายงานตัวการแข่งขันเวลา 08.00-09.00 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90 ปี 19 ก.ย. 2557 09.30 รายงานตัวการแข่งขันเวลา 08.00-09.00 เริ่มแข่งขัน 09.30 น. เป็นต้นไป
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90 ปี 19 ก.ย. 2557 09.30 รายงานตัวการแข่งขันเวลา 08.00-09.00 เริ่มแข่งขัน 09.30 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]