ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย......
ระหว่าง วันที่ .5-7.. เดือน .กันยายน.. พ.ศ. 2557

กลุ่ม : กลุ่มย่อยที่ 2 (ชุมพลโพนพิสัย)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
11 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน