ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย......
ระหว่าง วันที่ .5-7.. เดือน .กันยายน.. พ.ศ. 2557

กลุ่ม : กลุ่มย่อยที่ 2 (ชุมพลโพนพิสัย)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน