สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 64 17 15 96 98 4 0 0 102
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 18 15 12 45 55 12 5 1 72
3 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 14 16 8 38 54 9 8 1 71
4 กุดบงพิทยาคาร 11 21 12 44 51 13 4 0 68
5 ปากสวยพิทยาคม 11 8 15 34 46 4 6 0 56
6 นาดีพิทยาคม 11 8 12 31 45 18 3 1 66
7 ร่มธรรมานุสรณ์ 8 5 6 19 29 14 6 0 49
8 เซิมพิทยาคม 6 18 4 28 35 11 3 0 49
9 นาหนังพัฒนศึกษา 6 5 3 14 24 9 6 0 39
10 ประชาบดีพิทยาคม 4 8 4 16 26 8 0 1 34
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 4 3 8 13 6 5 1 24
12 บ้านบัณฑิตน้อย 0 5 1 6 11 6 6 0 23
รวม 154 130 95 379 487 114 52 5 653