หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 645 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]  
2 646 2.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 647 2.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[14]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชวลิต สีหามาตย์  
2 นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์  
3 นายวันชัย สิุ่มประเสริฐ  
4 นายธนวิทย์ ชารีรักษ์  
5 นายนิติชัย ขุนจันทร์ดี  
6 นางสาวพิมพ์พิชชา สุพรรณ  
7 นายโชคชัย กองแก้ว  
8 นายสมยง โพธิ์นำ้เที่ยง  
9 นายจักกิต แก้วประเสริฐ  
10 นายประเสริฐ โลหิต  
11 นายสมศักดิ์ ตานุชนม์  
12 นายศราวุธ เมฆวัน  
13 นายอนิรุทธิ์ มุงเพีย  
14 นายอนุชาติ ทองจบ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]