หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 78 183 111
2 002 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 114 308 185
3 004 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 78 145 105
4 005 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 52 109 72
5 007 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 37 71 47
6 008 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 73 139 100
7 009 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 34 61 47
8 010 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 52 120 77
9 012 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 92 157 127
10 003 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 52 149 83
11 006 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 26 54 29
12 011 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 94 280 153
รวม 782 1776 1136
2912

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]