หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 114 98 96.08% 4 3.92% 0 0% 0 0% 102
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 94 59 76.62% 9 11.69% 8 10.39% 1 1.3% 77
3 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 92 55 75.34% 12 16.44% 5 6.85% 1 1.37% 73
4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 78 51 75% 13 19.12% 4 5.88% 0 0% 68
5 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 73 49 83.05% 4 6.78% 6 10.17% 0 0% 59
6 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 78 45 67.16% 18 26.87% 3 4.48% 1 1.49% 67
7 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 52 35 71.43% 11 22.45% 3 6.12% 0 0% 49
8 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 52 29 59.18% 14 28.57% 6 12.24% 0 0% 49
9 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 37 26 74.29% 8 22.86% 0 0% 1 2.86% 35
10 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 52 24 61.54% 9 23.08% 6 15.38% 0 0% 39
11 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 34 13 52% 6 24% 5 20% 1 4% 25
12 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 26 11 47.83% 6 26.09% 6 26.09% 0 0% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]