สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปทุมเทพวิทยาคาร 26 15 6 47 49 4 0 0 53
2 ท่าบ่อ 24 21 8 53 64 12 3 1 79
3 หนองคายวิทยาคาร 24 20 10 54 67 10 4 6 81
4 น้ำสวยวิทยา 11 11 13 35 48 9 7 4 64
5 เดื่อวิทยาคาร 8 6 7 21 32 14 6 4 52
6 พระพุทธบาทวิทยาคม 8 1 5 14 26 9 3 3 38
7 โพธิ์ตากพิทยาคม 6 7 3 16 29 6 7 4 42
8 หนองนางพิทยาคม 6 4 4 14 17 6 7 4 30
9 ท่าบ่อพิทยาคม 5 8 5 18 29 12 5 5 46
10 หินโงมพิทยาคม 5 4 4 13 16 7 5 4 28
11 โคกคอนวิทยาคม 3 8 9 20 34 9 7 4 50
12 สังคมวิทยา 3 5 4 12 27 11 5 5 43
13 วังม่วงพิทยาคม 3 4 4 11 18 15 8 4 41
14 พระธาตุบังพวนวิทยา 3 3 3 9 17 15 6 4 38
15 ถ่อนวิทยา 3 3 2 8 17 3 2 1 22
16 ฝางพิทยาคม 2 4 3 9 17 5 5 2 27
17 ปทุมเทพวิทยาคาร2 2 1 0 3 4 2 2 0 8
18 วรลาโภนุสรณ์ 2 0 4 6 12 11 8 3 31
19 โรซารีโอวิทยา 1 4 9 14 22 10 3 3 35
20 เทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 1 3 2 6 8 1 1 1 10
21 เซนต์ปอลหนองคาย 1 2 4 7 17 7 6 3 30
22 พานพร้าว 1 1 1 3 10 8 9 5 27
23 ราชประชานุเคราะห์ 14 1 1 0 2 4 2 3 0 9
24 ค่ายบกหวานวิทยา 1 0 2 3 8 3 1 0 12
25 หลวงพ่อดำวิทยา 1 0 0 1 2 4 2 0 8
26 เวียงคำวิทยาคาร 0 3 3 6 17 10 6 3 33
27 เทศบาล1 สว่างวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
28 กีฬาจังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 0 1 3 4 4
รวม 151 139 115 405 612 207 124 77 943