สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองคายวิทยาคาร 67 10 4 6 81
2 ท่าบ่อ 64 12 3 1 79
3 ปทุมเทพวิทยาคาร 49 4 0 0 53
4 น้ำสวยวิทยา 48 9 7 4 64
5 โคกคอนวิทยาคม 34 9 7 4 50
6 เดื่อวิทยาคาร 32 14 6 4 52
7 ท่าบ่อพิทยาคม 29 12 5 5 46
8 โพธิ์ตากพิทยาคม 29 6 7 4 42
9 สังคมวิทยา 27 11 5 5 43
10 พระพุทธบาทวิทยาคม 26 9 3 3 38
11 โรซารีโอวิทยา 22 10 3 3 35
12 วังม่วงพิทยาคม 18 15 8 4 41
13 พระธาตุบังพวนวิทยา 17 15 6 4 38
14 เวียงคำวิทยาคาร 17 10 6 3 33
15 เซนต์ปอลหนองคาย 17 7 6 3 30
16 หนองนางพิทยาคม 17 6 7 4 30
17 ฝางพิทยาคม 17 5 5 2 27
18 ถ่อนวิทยา 17 3 2 1 22
19 หินโงมพิทยาคม 16 7 5 4 28
20 วรลาโภนุสรณ์ 12 11 8 3 31
21 พานพร้าว 10 8 9 5 27
22 ค่ายบกหวานวิทยา 8 3 1 0 12
23 เทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 8 1 1 1 10
24 ราชประชานุเคราะห์ 14 4 2 3 0 9
25 ปทุมเทพวิทยาคาร2 4 2 2 0 8
26 หลวงพ่อดำวิทยา 2 4 2 0 8
27 เทศบาล1 สว่างวิทยา 1 1 0 0 2
28 กีฬาจังหวัดหนองคาย 0 1 3 4 4
รวม 612 207 124 77 1,020