สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าบ่อ 64 12 3 1 79
2 หนองคายวิทยาคาร 63 10 4 6 77
3 ปทุมเทพวิทยาคาร 49 4 0 0 53
4 น้ำสวยวิทยา 48 9 7 4 64
5 เดื่อวิทยาคาร 32 14 6 4 52
6 ท่าบ่อพิทยาคม 29 12 5 5 46
7 โคกคอนวิทยาคม 29 9 7 4 45
8 สังคมวิทยา 28 11 5 5 44
9 โพธิ์ตากพิทยาคม 28 6 7 4 41
10 พระพุทธบาทวิทยาคม 26 9 3 3 38
11 โรซารีโอวิทยา 20 9 3 3 32
12 วังม่วงพิทยาคม 18 15 8 4 41
13 พระธาตุบังพวนวิทยา 17 15 6 4 38
14 เซนต์ปอลหนองคาย 17 7 6 3 30
15 หนองนางพิทยาคม 17 6 7 4 30
16 ฝางพิทยาคม 17 5 5 2 27
17 ถ่อนวิทยา 17 3 2 1 22
18 หินโงมพิทยาคม 16 7 5 4 28
19 เวียงคำวิทยาคาร 14 10 6 3 30
20 วรลาโภนุสรณ์ 12 11 8 3 31
21 พานพร้าว 10 8 9 5 27
22 ค่ายบกหวานวิทยา 8 3 1 0 12
23 เทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 8 1 1 1 10
24 ราชประชานุเคราะห์ 14 4 2 3 0 9
25 ปทุมเทพวิทยาคาร2 4 2 2 0 8
26 หลวงพ่อดำวิทยา 2 4 2 0 8
27 เทศบาล1 สว่างวิทยา 1 1 0 0 2
28 กีฬาจังหวัดหนองคาย 0 1 3 4 4
รวม 598 206 124 77 1,005