หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 13 30 22
2 006 โรงเรียนถ่อนวิทยา 31 65 36
3 008 โรงเรียนท่าบ่อ 89 279 132
4 007 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 58 135 89
5 011 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 70 156 95
6 012 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 61 126 81
7 013 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 8 26 10
8 014 โรงเรียนฝางพิทยาคม 39 89 51
9 015 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 51 111 71
10 016 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 51 114 73
11 017 โรงเรียนพานพร้าว 38 63 40
12 021 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 42 69 48
13 022 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 53 89 75
14 024 โรงเรียนสังคมวิทยา 62 118 90
15 025 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 106 249 144
16 026 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 51 69 62
17 027 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 39 69 43
18 005 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 60 105 85
19 023 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 41 63 50
20 003 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 66 181 104
21 018 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 54 141 87
22 028 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา 10 20 15
23 004 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 35 64 48
24 020 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 48 88 68
25 001 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 13 24 17
26 009 โรงเรียนเทศบาล1 สว่างวิทยา 3 3 3
27 010 โรงเรียนเทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 12 30 21
28 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 9 26 13
รวม 1213 2602 1673
4275

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]