หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .............................................
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
-
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
-
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
-
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
-
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
-
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
-
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]