สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุสษลี  เข็มลา
2. นายพิชิตพล  กำจัดภัย
3. นายรัตนโชค  ราชสุวอ
4. นางสาวอรทัย  หินสูงเนิน
5. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีษะ
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นางดารารายณ์  พรหมพื้น