สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปิยดา  ศรีพันลม
2. นายพลวัฒน์  จันทคูณ
3. นายรัชกานต์  แวงวรรณ
4. นางสาวสุดารัตน์  ทองยัง
5. นายเจษฎา  เหล่าจูม
 
1. นายอานนท์  อาสาสอน
2. นายบุญร่วม  ป้อชำนิ