สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเมธัส  พลน้ำเที่ยง
 
1. นายดามภ์  ภานิกรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภัสสร  พิมพ์โคตร
 
1. นายกัมปนาท  วิลัยลาน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกพร  พันธ์เดช
2. นางสาวอภิญญา  พันเดช
3. นางสาวอรยา   อันทะราสี
 
1. นางสาวเต็มใจ  ภูวิชัย
2. นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. นางสาวนุจริน  ปิ่นคำ
2. เด็กหญิงปัทมินทร์ตรา  สิทธิแปง
3. เด็กชายอภิสร  กระมุงคุณ
 
1. นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ
2. นางสาวเต็มใจ  ภูวิชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายนิวัฒน์  บุตรวงศ์
 
1. นายดามภ์  ภานิกรณ์