สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐวัตร  เพชรบูรณ์
2. นายอนุวัฒน์  พรทั้งสี่
3. นายอัจฉริยะ  ร่มศรี
 
1. นายอ่อนสา  โตมร
2. นายอาคม  คลังชำนาญ