สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษดา  บุญเผย
2. เด็กหญิงรัตนากร  โหล่คำ
3. เด็กหญิงศศิธร  คำบูชา
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  บุญประสาน
2. เด็กหญิงมะลิตา  บุญปัน
3. เด็กชายสิรภพ  สร้อยวิทยา
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางศิริกุล  ศิริโสดา