สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ผึ่งกุศล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายพงค์พิสิทธิ์  คำชนะ
 
1. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารญา  สนสุรัตน์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  กาวล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนพมาศ  พรมดี
2. เด็กหญิงนิวนันท์  ทองเหลือง
 
1. นางสาวกิ่งดาว  กาวล
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวศิริขวัญ  ต่อปี
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวกิ่งดาว  กาวล