สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  บัวนาค
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  เวียงนนท์
 
1. นายสุวิทย์  รัตนปัญญา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัฏชฎา  สีเสมอ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สามุล
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนพลที
 
1. นางหรรษกานต์  ภักดีพันดอน
2. นายสัมฤทธิ์  ศรีไวย์