สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนกมาศ  ดวงทัพจันทร์
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีเนาเวช
3. นางสาววารินทร์  คำกุนะ
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ
2. นางวิชชุดา  วศินวัฒนา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดีมา
2. นางสาวกาญจนา  ประสบเสบ
3. นางสาวนลินนิภา  แสนชาติ
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ
2. นางมลณิภา  ราชแก้ว
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมาลี  กำลังฤทธิ์
2. นายวีรภัทร  ลุนไชย
3. นางสาวอริสา  อินทร์สากล
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ