สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คำแสนวิทยาสรรค์ 54 23 10 87 94 2 0 0 96
2 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 36 32 11 79 95 3 3 1 101
3 นาวังศึกษาวิช 32 18 26 76 88 10 0 2 98
4 กุดดินจี่พิทยาคม 10 18 11 39 55 7 2 3 64
5 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 9 13 17 39 61 9 2 1 72
6 นาแกวิทยา 9 8 4 21 34 3 0 2 37
7 ดงมะไฟวิทยาคม 5 6 3 14 19 5 3 2 27
8 ภูซางใหญ่วิทยาคม 4 3 1 8 16 1 2 2 19
รวม 159 121 83 363 462 40 12 13 514