สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 94 3 3 1 100
2 คำแสนวิทยาสรรค์ 93 2 0 0 95
3 นาวังศึกษาวิช 88 10 0 2 98
4 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 61 9 2 1 72
5 กุดดินจี่พิทยาคม 55 7 2 3 64
6 นาแกวิทยา 34 3 0 2 37
7 ดงมะไฟวิทยาคม 20 5 3 2 28
8 ภูซางใหญ่วิทยาคม 16 1 2 2 19
รวม 461 40 12 13 526