หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 68 156 99
2 002 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 102 345 158
3 003 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 40 87 64
4 005 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 113 322 186
5 004 โรงเรียนนาแกวิทยา 43 124 73
6 006 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 83 183 133
7 007 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 24 44 36
8 008 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 113 323 175
รวม 586 1584 924
2508

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]