หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 113 95 93.14% 3 2.94% 3 2.94% 1 0.98% 102
2 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 102 94 97.92% 2 2.08% 0 0% 0 0% 96
3 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 113 88 88% 10 10% 0 0% 2 2% 100
4 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 83 61 83.56% 9 12.33% 2 2.74% 1 1.37% 73
5 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 68 55 82.09% 7 10.45% 2 2.99% 3 4.48% 67
6 โรงเรียนนาแกวิทยา 43 34 87.18% 3 7.69% 0 0% 2 5.13% 39
7 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 40 21 67.74% 5 16.13% 3 9.68% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 24 16 76.19% 1 4.76% 2 9.52% 2 9.52% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]