สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธันยพร   เดชกุล
 
1. นางสาวนันทนา   ไชยแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปภาวิณี   ศรีที
2. เด็กหญิงอรนภา   ลำปิยะ
 
1. นางสาวนันทนา   ไชยแสง
2. นางชมพู่   อินทรเพชร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวารี   บุญกว้าง
2. เด็กหญิงอรอุมา   แก้วล้วน
 
1. นางสาววิภารัตน์   โพธิ์รัตน์
2. นายปัญญา   สมคำพี