สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายอิระชัย  พลศักดิ์ขวา
 
1. นางสาวธิตินันท์  กัญญานาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญยาพร  พลลี
 
1. นางสาวพรวิภา  ปาละปิน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุดาพร  เปดี
 
1. นางสาวพรวิภา  ปาละปิน