สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอวัชดา  สุพิทักษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทัสมา   คณาจันทร์
2. เด็กหญิงมาลิสา  โลแรนเซ็น
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
2. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร