สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรัชนีกร   มูลก้อม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  โสภาพล
 
1. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
2. นางสาวประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวหัตถยา  สายสอาด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เมฆวิลัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวสุนิสา  สำโรงพล
2. นายเฉลิมเกียรติ  ขวากุดแข้
 
1. นางสาวนภาพร  สิทธิจันทร์