ผิดหรือรายชื่อไม่สามารถอ่านได้ แจ้ง

โรงเรียนใดที่พิมพ์ เกียรติบัตรพิมพ์แล้ว รายชื่อ ผิดหรือรายชื่อไม่สามารถอ่านได้  

ส่งข้อมูลมาที่ Email : iyarasakulpan@gmail.com ,somkid.b@gmail.com

โดยส่งรายละเอียดดังนี้

ชื่อกิจกรรมที่แข่ง ..... ระดับชั้น......ชื่อครู-นามสกุล ที่ถูกต้อง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 11:06 น.