ประกาศเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่ (1)
ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ใหม่หลายรายการ ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการใหม่ได้ที่ เมนูกรรมการตัดสินการแข่งขันและขอให้ตรวจสอบวันที่แข่งขันใหม่เพราะมีการปรับปรุง
วันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 21:31 น.