หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 45 75 54
2 002 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 102 306 171
3 003 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 48 116 80
4 004 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 46 88 72
5 006 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 39 107 58
6 009 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 59 135 99
7 010 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 67 152 99
8 011 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 82 175 118
9 012 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 117 310 192
10 013 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 133 383 217
11 015 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 52 84 73
12 014 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 53 150 92
13 016 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 16 35 16
14 005 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 73 186 109
15 008 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 93 232 143
16 007 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 62 166 97
รวม 1087 2700 1690
4390

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]