หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 133 118 95.16% 5 4.03% 1 0.81% 0 0% 124
2 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 117 96 96% 3 3% 1 1% 0 0% 100
3 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 102 71 81.61% 12 13.79% 4 4.6% 0 0% 87
4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 93 68 81.93% 9 10.84% 6 7.23% 0 0% 83
5 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 82 62 86.11% 8 11.11% 2 2.78% 0 0% 72
6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 67 46 73.02% 15 23.81% 2 3.17% 0 0% 63
7 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 52 41 82% 5 10% 4 8% 0 0% 50
8 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 59 39 70.91% 11 20% 5 9.09% 0 0% 55
9 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 62 33 75% 8 18.18% 3 6.82% 0 0% 44
10 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 53 31 64.58% 9 18.75% 8 16.67% 0 0% 48
11 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 46 30 68.18% 8 18.18% 6 13.64% 0 0% 44
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 73 29 52.73% 14 25.45% 12 21.82% 0 0% 55
13 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 48 23 65.71% 9 25.71% 3 8.57% 0 0% 35
14 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 45 18 69.23% 5 19.23% 3 11.54% 0 0% 26
15 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 39 15 53.57% 8 28.57% 5 17.86% 0 0% 28
16 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 16 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]