หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 18 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 18 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318
-
09.00-17.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 18 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 18 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว 218 18 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]