กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 รุ่งอรุณวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง ชนะเลิศ
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
9 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
10 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
3 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
3 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
5 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 5
6 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 รุ่งอรุณวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
5 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 รุ่งอรุณวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.67 ทอง 4
5 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
9 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
9 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 4
5 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 4
6 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 44 เข้าร่วม 6
7 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 42 เข้าร่วม 7
8 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 42 เข้าร่วม 7
9 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 40 เข้าร่วม 9
10 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 36 เข้าร่วม 10
11 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 34 เข้าร่วม 11
12 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 30 เข้าร่วม 12
13 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 30 เข้าร่วม 12
14 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 26 เข้าร่วม 14
15 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 26 เข้าร่วม 14
16 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 26 เข้าร่วม 14

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 4
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 58 เข้าร่วม 5
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 54 เข้าร่วม 6
7 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 54 เข้าร่วม 6
8 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 48 เข้าร่วม 8
9 วัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 36 เข้าร่วม 9
10 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 30 เข้าร่วม 10
11 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 28 เข้าร่วม 11

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 48 เข้าร่วม 4
5 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 44 เข้าร่วม 5
6 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32 เข้าร่วม 6
7 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 26 เข้าร่วม 7
8 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 26 เข้าร่วม 7

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.25 เงิน 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.67 เงิน 5
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.67 เงิน 6

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.2 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.83 เงิน 4
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.33 เงิน 5
6 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 42.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 40.5 เข้าร่วม 4
5 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 34.75 เข้าร่วม 5
6 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32.5 เข้าร่วม 6
7 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32.25 เข้าร่วม 7

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62.25 ทองแดง 4
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 58 เข้าร่วม 5
6 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52.5 เข้าร่วม 6
7 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 46.75 เข้าร่วม 7
8 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 37.67 เข้าร่วม 8
9 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 36 เข้าร่วม 9

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 46.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 43.25 เข้าร่วม 4
5 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 37.25 เข้าร่วม 5

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 22 เข้าร่วม 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 22 เข้าร่วม 4
6 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 8 เข้าร่วม 6
7 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 7 เข้าร่วม 7
8 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 5 เข้าร่วม 8
9 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 3 เข้าร่วม 9
10 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 3 เข้าร่วม 9
11 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 3 เข้าร่วม 9
12 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
13 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 11 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 10 เข้าร่วม 4
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 8 เข้าร่วม 5
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 8 เข้าร่วม 5
7 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 4 เข้าร่วม 7

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 7 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 7 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 6 เข้าร่วม 4
5 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 6 เข้าร่วม 4
6 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 6 เข้าร่วม 4
7 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 3 เข้าร่วม 7
8 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 3 เข้าร่วม 7

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 5
6 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 5
7 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 7
8 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 7
9 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 7
10 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 10
11 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
5 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
6 วัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 6

การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.75 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.33 ทอง 4
5 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 4
5 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5
6 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 6
7 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 7
8 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 8
9 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 4
5 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 5

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 4

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.33 ทอง 4
5 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.67 ทอง 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.33 เงิน 6
7 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.33 เงิน 4
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.67 ทอง 4
5 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.33 ทอง 5
6 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.67 ทอง 6
7 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.67 ทอง 7
8 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
9 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.33 ทอง 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.67 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 4
5 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
5 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รุ่งอรุณวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.66 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.3 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 61.43 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.5 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ