สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วาปีปทุม 54 27 17 98 93 10 2 1 105
2 ผดุงนารี 50 34 26 110 108 15 6 6 129
3 สารคามพิทยาคม 49 34 10 93 91 7 2 1 100
4 โกสุมวิทยาสรรค์ 41 27 7 75 67 4 5 2 76
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 34 35 19 88 87 18 5 8 110
6 เขวาไร่ศึกษา 31 14 12 57 44 11 2 10 57
7 บรบือวิทยาคาร 27 11 13 51 56 12 3 5 71
8 ชื่นชมพิทยาคาร 25 19 10 54 40 16 6 9 62
9 นาดูนประชาสรรพ์ 18 30 19 67 67 23 4 2 94
10 นาเชือกพิทยาสรรค์ 18 26 13 57 64 14 4 8 82
11 เชียงยืนพิทยาคม 18 25 5 48 35 15 1 5 51
12 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 13 11 8 32 35 4 1 4 40
13 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 13 6 6 25 19 7 6 8 32
14 บรบือ 12 21 15 48 54 13 9 5 76
15 มัธยมยางสีสุราช 12 10 10 32 39 18 6 8 63
16 พระกุมารศึกษา 11 8 8 27 22 7 4 2 33
17 ประชาพัฒนา 7 4 10 21 29 9 6 8 44
18 มัธยมวัดกลางโกสุม 6 4 5 15 11 10 5 8 26
19 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 3 7 15 19 16 10 7 45
20 มหาชัยพิทยาคาร 4 5 7 16 20 8 8 7 36
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 8 8 19 20 12 1 7 33
22 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 3 5 5 13 16 9 7 5 32
23 เขื่อนพิทยาสรรค์ 3 4 6 13 6 8 8 7 22
24 นาภูพิทยาคม 3 3 3 9 12 12 7 6 31
25 แกดำวิทยาคาร 3 2 1 6 14 4 8 5 26
26 วังยาวศึกษาวิทย์ 2 0 3 5 6 2 3 3 11
27 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 6 7 14 17 5 3 7 25
28 เหล่ายาววิทยาคาร 1 5 2 8 15 6 10 7 31
29 มิตรภาพ 1 5 2 8 13 3 5 8 21
30 ยางวิทยาคม 1 4 5 10 14 11 9 6 34
31 กันทรวิชัย 1 4 3 8 12 10 4 7 26
32 มหาวิชานุกูล 1 4 3 8 11 5 4 6 20
33 โพนงามพิทยานุกูล 1 3 3 7 4 3 8 3 15
34 โนนแดงวิทยาคม 1 2 4 7 10 8 5 8 23
35 วรัญญวิทย์ 1 0 0 1 1 2 2 1 5
36 กุดรังประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 2 2 3
37 กู่ทองพิทยาคม 0 3 2 5 3 1 6 4 10
38 โนนราษีวิทยา 0 2 6 8 14 5 3 3 22
39 หนองม่วงวิทยาคาร 0 2 2 4 8 4 4 6 16
40 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 1 1 2 5 3 2 1 10
41 วัดป่านาเชือก 0 0 2 2 8 3 6 3 17
42 มัธยมชาญวิทยา 0 0 1 1 5 3 4 1 12
43 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
44 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 475 417 296 1,188 1,216 357 206 221 1,779