หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 031 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 13 28 21
2 001 โรงเรียนกันทรวิชัย 41 106 54
3 035 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 8 15 9
4 036 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 18 35 24
5 040 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 84 143 116
6 021 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 46 100 73
7 022 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 59 120 85
8 024 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 117 360 195
9 025 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 46 95 56
10 023 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 109 285 174
11 042 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 45 97 67
12 008 โรงเรียนบรบือ 93 219 137
13 009 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 101 282 136
14 026 โรงเรียนประชาพัฒนา 60 110 88
15 027 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 41 81 65
16 010 โรงเรียนผดุงนารี 144 433 231
17 028 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 122 377 209
18 011 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 56 82 64
19 012 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 43 75 61
20 013 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 16 27 24
21 030 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 87 257 137
22 014 โรงเรียนมิตรภาพ 44 72 44
23 015 โรงเรียนยางวิทยาคม 54 149 84
24 045 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 21 32 27
25 034 โรงเรียนวาปีปทุม 119 494 179
26 016 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 45 72 62
27 017 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 50 79 68
28 018 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 112 236 159
29 019 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 25 52 40
30 003 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 12 18 16
31 038 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 79 144 98
32 039 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 37 59 47
33 041 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 71 179 99
34 020 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 41 64 55
35 002 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 34 70 50
36 037 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 84 230 133
37 007 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 37 68 50
38 006 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 62 102 82
39 043 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 18 30 25
40 029 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 36 58 50
41 044 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 40 74 58
42 032 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 10 21 9
43 046 โรงเรียนวรัญญวิทย์ 6 15 11
44 004 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 0 0 0
45 005 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0
46 033 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 20 36 29
รวม 2406 5681 3501
9182

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]