หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงนารี 144 111 80.43% 15 10.87% 6 4.35% 6 4.35% 138
2 โรงเรียนวาปีปทุม 119 93 87.74% 10 9.43% 2 1.89% 1 0.94% 106
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 112 91 90.1% 7 6.93% 2 1.98% 1 0.99% 101
4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 122 87 73.73% 18 15.25% 5 4.24% 8 6.78% 118
5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 117 69 70.41% 23 23.47% 4 4.08% 2 2.04% 98
6 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 84 67 85.9% 4 5.13% 5 6.41% 2 2.56% 78
7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 109 65 71.43% 14 15.38% 4 4.4% 8 8.79% 91
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 101 57 74.03% 12 15.58% 3 3.9% 5 6.49% 77
9 โรงเรียนบรบือ 93 54 66.67% 13 16.05% 9 11.11% 5 6.17% 81
10 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 84 46 59.74% 16 20.78% 6 7.79% 9 11.69% 77
11 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 79 44 65.67% 11 16.42% 2 2.99% 10 14.93% 67
12 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 87 40 55.56% 18 25% 6 8.33% 8 11.11% 72
13 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 71 35 62.5% 15 26.79% 1 1.79% 5 8.93% 56
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 45 35 79.55% 4 9.09% 1 2.27% 4 9.09% 44
15 โรงเรียนประชาพัฒนา 60 29 55.77% 9 17.31% 6 11.54% 8 15.38% 52
16 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 36 22 62.86% 7 20% 4 11.43% 2 5.71% 35
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 50 20 50% 12 30% 1 2.5% 7 17.5% 40
18 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 56 20 46.51% 8 18.6% 8 18.6% 7 16.28% 43
19 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 59 19 36.54% 16 30.77% 10 19.23% 7 13.46% 52
20 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 45 19 47.5% 7 17.5% 6 15% 8 20% 40
21 โรงเรียนยางวิทยาคม 54 17 39.53% 11 25.58% 9 20.93% 6 13.95% 43
22 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 41 17 53.13% 5 15.63% 3 9.38% 7 21.88% 32
23 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 46 16 43.24% 9 24.32% 7 18.92% 5 13.51% 37
24 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 37 16 59.26% 5 18.52% 3 11.11% 3 11.11% 27
25 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 41 15 39.47% 6 15.79% 10 26.32% 7 18.42% 38
26 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 34 14 45.16% 4 12.9% 8 25.81% 5 16.13% 31
27 โรงเรียนกันทรวิชัย 41 13 38.24% 10 29.41% 4 11.76% 7 20.59% 34
28 โรงเรียนมิตรภาพ 44 13 44.83% 3 10.34% 5 17.24% 8 27.59% 29
29 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 46 12 32.43% 12 32.43% 7 18.92% 6 16.22% 37
30 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 62 12 36.36% 8 24.24% 5 15.15% 8 24.24% 33
31 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 40 11 32.35% 10 29.41% 5 14.71% 8 23.53% 34
32 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 43 11 42.31% 5 19.23% 4 15.38% 6 23.08% 26
33 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 25 8 36.36% 4 18.18% 4 18.18% 6 27.27% 22
34 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 20 8 40% 3 15% 6 30% 3 15% 20
35 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 37 7 23.33% 8 26.67% 8 26.67% 7 23.33% 30
36 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 21 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
37 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 16 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 13 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 18 4 22.22% 3 16.67% 8 44.44% 3 16.67% 18
40 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 18 3 21.43% 1 7.14% 6 42.86% 4 28.57% 14
41 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
42 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 12 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
43 โรงเรียนวรัญญวิทย์ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
44 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]