หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 เก็บตัว 436 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 เก็บตัว 436 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 เก็บตัว 432 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 เก็บตัว 432 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 2 เก็บตัว 433 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 2 เก็บตัว 433 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 เก็บตัว 437 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 เก็บตัว 437 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุมอาคาร5 เก็บตัว 411-418,511-518 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุมอาคาร5 เก็บตัว 411-418,511-518 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 2 เก็บตัว 433 7 ต.ค. 2557 08.30-09.30
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 เก็บตัว 436 7 ต.ค. 2557 10.30-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 เก็บตัว 436 7 ต.ค. 2557 08.30-10.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 2 เก็บตัว 433 7 ต.ค. 2557 10.30-11.30
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 2 เก็บตัว 433 7 ต.ค. 2557 09.30-10.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437, 438 7 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431, 432 7 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]