หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคารคหกรรม1 ชั้น 1 ห้อง 1 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูปรัชญาพร ดวงชาทม 0812617497
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคารคหกรรม2 ชั้น 1 ห้อง 2 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูดาหวัน ชินณะวงศ์ 0862210047
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคารคหกรรม1 ชั้น 1 ห้อง 1 6 ต.ค. 2557 09.00 ครูปรัชญาพร ดวงชาทม 0812617497
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคารคหกรรม2 ชั้น 1 ห้อง 2 6 ต.ค. 2557 09.00 ครูดาหวัน ชินณะวงศ์ 0862210047
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูสายพิน เหลืองวิริยะสิริ 0862202833
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 6 ต.ค. 2557 09.00 ครูสายพิน เหลืองวิริยะสิริ 0862202833
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูนิสากรณ์ ภวภูตานนท์ 0811171109
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 6 ต.ค. 2557 09.00 ครูนิสากรณ์ ภวภูตานนท์ 0811171109
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูนิรมล สุวรรณมูล 0847858146
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูไพโรจน์ นรินทร์รัมย์ 0870988145
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 6 ต.ค. 2557 09.00 ครูไพโรจน์ นรินทร์รัมย์ 0870988145
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องอุคสาหกรรม 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูสุทิศ ชินณะวงศ์ 0891871800
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องอุคสาหกรรม 6 ต.ค. 2557 09.00 ครูสุทิศ ชินณะวงศ์ 0891871800


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]