หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 6 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางศุภนุช คงถวิลวงศ์ 0898638796
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางสายพิณ สิทธิพล 08623223737
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-325 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางนวลละดา นนสีลาด 0810606168
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-325 6 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางทองใบ มุ่งชู 0810609541
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 7 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ว่าที่ ร.ท.วัฒนสาร ปานเพชร 082630687
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 7 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ว่าที่ ร.ท.วัฒนสาร ปานเพชร 082630687
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ห้องประชุม 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 100 ปี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางทองใบ บุตรเจริญตระกูล 0383527462
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ห้องประชุม 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 100 ปี 6 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางพิกุล เอกทัศน์ 0850131805 นางพูนศรี จันเจริญ 0895368892
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางประภาพร ประสงค์ศิลป์ 0842600881
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นายสุนทร ไชยวงษา 0878641627
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางวรางคณา อุ่นอุดม 0899424225
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะ 0812638264
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 6 ต.ค. 2557 09.00-16.30 นางปราณี เทียงทำ 0879512016


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]