หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น ม. 1-3 ห้อง 211 6 ต.ค. 2557 09.00-11.00 ครูผู้ประสานงาน ครูอุทัยวรรณ โลหะบาล 086-2337022,ครูวราภรณ์ ถาบุตร 087-1518496,ครูพิมพ์พร เอนกวิทย์ 091-3674189
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น ม. 4-6 ห้อง 221 6 ต.ค. 2557 09.00-11.00 ครูผู้ประสานงาน ครูนงลักษณ์ วรรณประภา 084-7916188,ครูสุรเดช แก้วแสนเมือง 089-7147196
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 1-3 ห้อง อาคารโดม 6 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ครูผู้ประสานงาน ครูอาภาพร ปัญญาฟู 094-5369519,ครูบุญทัน โพธิ์สิงห์ 087-9497192
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 4-6 ห้อง อาคารโดม 6 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ครูผู้ประสานงาน ครูมนูญ เรืองวิเศษ 087-4226778 , ครูนภา ไตรวิภาค 089-6227290
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 1-3 ห้อง อาคารโดม 6 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ครูผู้ประสานงาน ครูอาภาพร ปัญญาฟู 094-5369519,ครูบุญทัน โพธิ์สิงห์ 087-9497192
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 4-6 ห้อง อาคารโดม 6 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร6 ชั้น ม. 1-3 ห้อง 621 6 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ครูผู้ประสานงาน ครูยุพิน พลเรือง 084-4288106,ครูยุทธพงษ์ ปะกินำหัง 084-0311977
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร6 ชั้น ม. 4-6 ห้อง 621 7 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ครูผู้ประสานงาน ครูชัชวาล ศรีโพธิ์ผา 083-4003899,ครูปาณิสรา พิศพาร 083-2844763
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น ม. 1-3 ห้อง 122 6 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น ม. 4-6 ห้อง 123 6 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ครูผู้ประสานงาน ครูนิสารัตน์ มูลโพธิ์ 086-8590105,ครูธีรนุช สัญจกรสิริพันธุ์ 085-0126742


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]