หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 721 6 ต.ค. 2557 09.00-14.00 นางปัญจรัศน์ แซ่ตัง 0817354971
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 721 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นางปัญจรัศน์ แซ่ตัง 0817354971
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 721 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นายอรรณพ แผ่ตระกูล 081-7174893
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 722 5 ต.ค. 2557 09.00-14.00 นายชาญยุทธ สีเฉลียว 0817684171
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 723 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นางพัชราภรณ์ คำเกตุ 0939419456
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 723 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นางเนาวรัตน์ ปะกินำหัง 0810610929
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 722 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นายชาญยุทธ สีเฉลียว 0817684171
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 722 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นายชาญยุทธ สีเฉลียว 0817684171
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอม 714 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นายบัญญัติ คำประภา 0840346138
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอม 714 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นายบัญญัติ คำประภา 0840346138
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 723 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ดร.ทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย 0862371771
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโรงยิมพลศึกษา ชั้น 1 ห้อง โรงยิมพลศึกษา 7 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป นางปัญจรัศน์ แซ่ตัง 0817354971
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโรงยิมพลศึกษา ชั้น 1 ห้อง โรงยิมพลศึกษา 7 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป นายพิทักษ์ อักษร 0840310066
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอม 714 5 ต.ค. 2557 09.00-14.00 นายบัญญัติ คำประภา 0840346138


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]